Народно читалище “Будители”, гр. Септември

Срещи и изложби

Изложба Изложба Изложба Изложба
03.09.2004г.

     По случай 40 години от обявяването на Септември за град  НЧ „Будители” организира изложба на септемврийски студенти от Държавната художествена академия  под надслов „Млади таланти от град Септември” в залата на Общински съвет. Участие взеха:
     На откриването на изложбата присъстваха много граждани, родителите на художничките, техни приятели и съученици, представители на Общинска администарция.
     Младите таланти бяха поздравени лично от кмета на град Септември – инж. Томи Стойчев. Изложбата беше посетена от учениците в града, организирани от учителите по изобразително изкуство и класните ръководители.