Народно читалище “Будители”, гр. Септември

История

История История История История История
          НЧ „Будители” е създадено на 26.02.2004 г. по инициатива на група интелектуалци, учители, бивши читалищни дейци, служители, младежи, представители на Клуба на пенсионерите и Клуба на инвалидите. За празник бе определен 1 ноември - Ден на народните будители. Регистрирано е в Окръжен съд Пазарджик и регистъра към Министерството на културата.
          Дейността му е свързана с развитието и обогатяването на културния живот в града. Една от основните задачи в работата на читалището е изучаване и запазване на обичаите и традициите на местното население, както и приобщаването към националната, европейска и световна култура, наука и изкуства. .
          За краткото си съществуване читалището има създадени :
          По нов, съвременен начин празнуват лозарите и винарите в гр. Септември – традиционен стана Празника на виното.      
          От създаването си читалището работи в две помещения в к-с „Тропик” предоставени от г-н Георги Мърков, впоследствие и един офис в ПК ”Заря”.
          През м. май 2005 г. Общинска администрация ни предостави помещение от 45 кв. м., което в момента се ремонтира и предстои тази есен откриването на многофункционална зала с библиотека и етнографска сбирка.
          Библиотечния фонд на читалището до момента е изцяло от дарения на читалищни членове и съграждани. Продължаваме да набираме книги от дарители,  очакваме дарение от библиотечния фонд на РПУ Септември,