Срещи и изложби


Отчетно изборно събрание 2010
22.04.2010г.

 

На 22. 04. 2010 година читалищното настоятелство при народно читалище „Будители”, град Септември проведе отчетно изборно събрание със следният  дневен ред:

1. Отчетен доклад за работата на читалище " Будители" за 2009 година.

2. Отчет на проверителната комисия за 2009 година.

3. Обсъждане на новите моменти в правната уредба  и пререгистрацията на българските читалища.

4. Промяна на името на читалището съгласно чл.9, ал.5 от  Закона за народните читалища.

5. Обсъждане и приемане на промените и допълненията в устава на читалището в съответствие с новите разпоредби на Закона за народните читалища.

6. Избор на ново Настоятелство и проверителна комисия.

7. Определяне размера на членския внос и реда на неговото събиране. 

     На събранието присъстваха както стари така и нови членове, които единодушно приеха новият устав на читалището. Във връзка с изискванията за промяна в имената, читалището сбе преименувано на НЧ "Будители-2004".  На събранието присъства и почетният гражданин на Септември - Георги Мърков, който винаги е подкрепял и подпомагал дейността на читалището, за което получи благодарности от името на цялото читалищно настоятелство. Г-жа Биволарска не пропусна да изкаже и благодарности на всички останали съмишленици, подпомагали работата на читалището, като: Ваня Крумова - фирма "Борса" ООД, Мирослав Лазаров - председател на ПК "Заря", Румен Цонев-изп.директор на "Хеброс Винпром" АД, Янка Кметска - директор на СОУ "Христо Ботев", Валя Танева - дългогодишен директор на археологическият музей,  Надя Танева - управител на Опитна станция по лозарство  и други.

      Беше избрано ново настоятелство и нова проверителна комисия. Единодушно беше преизбрана Ваня Биволарска за председател на читалището.

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
Ваня Биволарска
Петя Цанкова
Надя Танева
Валентин Кърджалийски
Димитър Торбанов


ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
Светла Палийска
Тонка Лазарова
Соня Узунова
 

Отчетно изборно събрание 2010
Отчетно изборно събрание 2010
Отчетно изборно събрание 2010
Отчетно изборно събрание 2010
Отчетно изборно събрание 2010