Срещи и изложби


Представяне на книгата "Йезуитски мотиви" на поетесата Карамфила Димитрова 2012
07.04.2012г.

През м. Април 2012 година по инициатива на НЧ „Будители-2004” пред приятели и гости бе представена стихосбирката „Йезуитски мотиви” на поетесата Карамфила Димитрова от град Септември. За поезията на Кети Цветанка Убинова казва: „Има в нея първична сила, и прозрачна възвишеност, и горчива мъдрост, и мъдро лекомислие, и тежки като камъни слова, и витална закачливост, и омагьосваща фатална обреченост, и.....Всеки стих е различен от предишния, разрушителни трусове запокитват изневиделица вдън незнайното светли приливи и нежни мечтания....”. Авторката бе поздравена от кмета та общината г-н Петър Бошев и зам. кмета г-жа Стефка Попова.Стихове от поредното издание рецитираха Лилияна Барзева, Ваня Биволарска и самата авторка.

Представяне на книгата
Представяне на книгата
Представяне на книгата